ဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာန Website လိပ်စာများ

၁ ။  နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန www.mofa.gov.mm https://evisa.moip.gov.mm/ ၂ ။ သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန…

ဝန််ကြီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနစာရင်းများ

(၁) Ministry of Agricult ure, Livestock and Irrigation (စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ၀…

Load More That is All